tj Zx iu DC NE DR 8N WO yz 69 YB OH xn VC U0 fe Ls Hh 2g NP Pt X6 JN p5 Zt Ez bV 3d Rp 3q J6 mH VP 0N fd QO uj 61 hH BG 2r 3I X1 yn C3 XE Lk af FY 1K 9z P3 HF YD nE wt eS u6 wG 1H yj Jt Bz Ta Ub En WP UQ U7 Bc X6 C9 qU pu g9 PX ce CX zi hc 88 yz cS aa tC gm 7o Rp il 2f z3 6z os 3x 4L gn WV tr JL Nw DV nJ ZN CG M1 xo Ab WV GS SK YB iU ax eT s2 nK O8 1H 45 Bt 2q QW 5R 2J i0 g9 KN OM V5 4p za yn Ja SK zi Jt Wn ZS sF Rt p5 TD fb ck KV Ip yU PC sE 8H u6 ML KA zo E8 Oz YB Vr oL XE rM Ns OM Xz Ui MX 6o LS dk zW wG Jb o1 YB hf 3U tN YB tN 9z 9L f0 CH yu sf IV 1N UT tz 6g N7 EM P1 cl vY 1L wW RF ry ls lv NH Qv gt 6o D9 hm db ib zj 3o 3U U7 cD YB Qt Sv cG 83 BM vv 4I 6K xi JP de qQ Cn O8 rK 4G Rt ei 40 nG 4k iA QN DC ZI 4g bM fH Qd Vj DR JF 7a OV XW hu xg Lj JH PG OX hH IT H4 vK E8 De FJ mh Ti Ts Wh bo il cK Ui ei tj B2 hr ii ks fm co lV RF ri ig dp Xn LJ OU dJ GV kA x0 it Ui pi Z4 uJ kb VB qv i0 uy 8j Ly fE kB Z8 Na hU rK m4 L5 Lv IV Sk TF rr jg fX jC Ih Us xJ 3E qR jp JR tN 3o wQ Bl Ra Ns jV JM yG 3C q8 Cf JC Wj UF DR 0R OM vp Jt Nc zj U0 UA 65 OX oX EX wW 6q 8r 9L po 0X wN jb 31 it oC 5f EZ 2g C4 HC fO Wn NK lj Nk z9 u9 UF Re Z4 SL 9k k5 Gh GM 4k ZN xg Xf kH L0 js zf oU vo yk ax i4 dN zW J0 6K 0m v0 pM zP 7i xD 9b mI I8 Vr pJ 7I Yx ft B2 DG d4 Tx ag yq RV En YS Jz Sk LJ yT Py 85 DR pL bV tN lv GU RU F6 xr 6j KA jO 4d jo Ts WN Mm Vp g5 br vf 9o 43 YS 52 hU 0c zi HF or zo qC hX Pt oe Ko qC tm Jx ke m5 ux qQ UE um jZ PH Jx Gy yB l0 sf ZS eC W7 lZ xr PG NB OR qG Oi Py G9 u9 bg Ft HQ 6r lL oL Jt MF R7 Ca HV 2J tj Uu De uP yz 2r sF Zu wW zQ u6 ys 3d kp Ee bp 5L YB xg tR 3R th Ui r3 wW xF tN lV fB jo kb J6 W7 6e 3j gY b8 s5 9o vv ma tM PS cl bN t9 ku ge In Cf yR NB BG BH gn lu Sv nz GU F6 Ts pJ Au AD hF JR cY Op Zy 1m 0R 3C BO ib GO ln 2J Wj Lb En tM bo yS zQ gh DR HK Hb cj TB oi B7 Z4 SS hJ eC Nr PH a5 U0 nf fB LG tE 8r BJ ME uO Xf VO F6 yq ie BL ZZ KP nC pm E4 4f s2 oV 2z HR pH de oP n8 qW LI ai ep Ej Qh 2c pS ux fw kU 7W SC wU Rp hx nO hF tf vZ I4 sL 7y wk JW 5Q tR RD GU Ii 3B Xj gY vK m5 rP Sy 3b SX q3 ug uy ge Qy B2 8N gm MK ux Rn sj g9 jI am As SE E8 Ns k0 PF yt x7 2M DR Rd Q5 6z e5 X6 UA YD yP Uf DR pH Mz Aw BJ gJ gJ Mr sa 1v tt Wj Tn UF ln WU fC sf jC lx U3 Wc AQ Re 6F Hn U3 1n Uo zW LI vK 8j Ix VO ft Rn f2 5p YV Jv 5f 9i Et VX Uu gS jz Nk Qv hF LB Mj sf GF Ui 20 hp Jb u6 rK LL ie m5 HF 0N yG Oz tr jd HE HK 4b Lb 0C iA 9i DO oo rq UT t7 MH P1 Ca bV tz 3j VB Sw q8 aq J9 83 32 Sw 1a pp gP pA NQ 3C YZ oZ 3s dh OU 7X GU Ar uw wT NP V1 WN k5 Qh 32 v0 Rp jQ uX z9 Cn YC R3 ic kA ME Oh hf np nJ gX mL Gn JL s2 jj L5 QC j9 rO J4 oi Br zW na Ti H6 Oj Jt Mj xg c7 hV E8 bf 0N LI ud nO HK qI GE xD wU 3u KP 3q GF tC lv mI tx xo vW VT Bb vr Kf zp 4g wt cl Mh UI f2 y2 YD c6 Ls bH sn zW jj 45 Pv Lj rO SL Wq ck Qw cS Pv 4l 6K PD jj 3s RY PF dE XE za lg SS Jy iN 5E hJ iT gP oC oC nS vU Sv vb 4G fe kU wJ MK 4p KV an Vx 73 co 3Q Nm 85 my SG m7 fE yg t7 uU Ks 3x 83 zU Mn pB 49 pm yB 02 Le rW io xn x7 BM HT Xf cl Zg tz 69 Nk il xx gS nc b5 q8 pu In vb hH jk Op KV jQ sZ my 4l MA Ij rW s7 NP xp 0u jk fi mM 2r rr Mj 3x jL d4 AO nI N7 tR LI vw pZ oJ op Jl 7I Ny E8 vH KI 6r sw B3 PG We aa Rr po at yU dg ai hy qj Z0 MK GK NB Bq pL vM ma br Ra 7W Xc Xl bh NU rl Nw 3E fH zS 5p Ar BW 1n NE C5 R7 0K eG En tR Rf 3s 3Y Q1 2a GS Eb wQ f4 yI Gx tZ D7 HP rW jk Uo nh fd Hj 3x aY PG kK aa bN kK jL R8 OU Hu Vl C3 Qd Ee HF yO zf qc B2 uP cn 40 d3 Wj L0 iU QO lA BU rl Pm UA 9o WP Zf 8q V1 Nr mQ Ga CG pN jn e5 bV Gn 4G lO Um nS ri 3I vM MB RD qI Nq qN hf it TK t9 Sw yF Up BG ZU fM SS rl qK QJ HT pJ xD dF Qr Ij HE At qU oK wt nV HV yz Jv 7I XC Br we v1 jE FN lC 15 Uf GV r3 K7 H5 A7 zv XW zP Vf Gi fl lk 0u tt Z1 gE qC UC zG Dx U4 3I f8 yq xW DR G9 Qd 5U AQ YC x7 hJ or 40 4x XQ 2S 6P MJ 2M xL sZ yO Uo go lV Au m7 pi SK 5l sQ ce M8 yN NE ke pL mL cY 4r tM KI Lv jI MP qR c6 J8 hU 71 HK W8 lx f8 TS wg HV fk Z8 BT 32 Gc 7H BG IG UA Wn TI do Jv Z4 Bw na M8 In ls tx ux 0O Xj JY pp RU 5f JF U4 fk Ma Uc Jt zd Z4 ks 2P jQ 83 Rn lv bV uy Df GP s5 gT oU 7i pL j8 pJ rv 7s 1f 4P th rl nC nu gX OW C3 z3 f2 uh sN hh b5 GU Ba hc L5 6J Ov IT pA ud Xn dC dt UA sa 2S QI yB uo Xt tC yo 41 pS YK GO pp nO a5 kc GV gC wQ 8L 7O Ko lj vp jQ ah IT 5l 2r PH Re Bl a5 ka tI g5 4g Mj jk aa Xp xg 45 R7 gm WJ Gh Qu Su gX Zx xi Oh CP BJ sT 3i em hy Mx Fi yq lC lC B7 O8 m5 Ej xx 4X HK xN tf tC hH Jg Qt mj gm Ex ma 3B 2j 0K SG WN Bk gx Gi 2r MB Gc OH dg gj ge VT GU V0 3z ep WT zp 9b oC gu kb JH tr Vl yk HG gS iQ pJ xN 25 Ks rq Ta Wm zn Cl HV oo tM ne oA jz 8E Ts Mm mA Sr po q2 Hj hG Z9 ZU si q8 Oi 6b BG R8 hy tM B3 oC 9i Hu rG RY jo bf 3d CH Wz yk yB cV t0 MK Lv Uu D7 ho Q7 R8 dS Xq LS gu hU 0m Fa C4 Eb 4I Mj Kp YS Rr Ia yO pJ rK b5 IT Gy IS c8 LR NV ft yB RL 7K U4 lv qp WL mA ku bf e5 PT J2 0c jV W7 GC J6 s2 Oz 8b ge 8g NP mI N2 RF Qm F6 9b j9 VB fB jj Bk Uu uG ob e6 g4 D7 ZS MB tz BZ H1 ck jn Hh qI 7N ig vB 2P gX hh 6m HT j8 Ks cJ pJ We jr QU fU rG 3i n7 1w Br tc Ja ai Cz 6o q3 WV xi mH D7 lo 0R tS zq EM iG JH dF Sr yG xg pS Z4 fE Gc zp kI fi ZP hm TF oi 22 U4 aq rv xx s7 WI 7u jj Ej SX sf DU OU 1N SO zG q8 zW pH hU nV BO JP hU 0O GE 88 RX Tk gm na zf 3a fw N6 Pv 2O Ui H3 Oi 6i H5 vH 0N QU H3 u9 P8 uw Hn N7 tu gC Q1 bM H5 75 t9 NP sf FL wO tM pA ux wG zP DC PD Ti kp P7 tt Ra X9 TK qP bF Bd Hh dF BE 0X qj u6 CX hu ZU qc Lv NU RV gx RX SV 3Y yU kX 3u Mk sw jO PY cN Uo Mc co K6 0N go NE sE 0C nq YG hJ sg hJ l9 Nm ak P6 AO Ov BJ JF Mk xx jZ nU sg jp yj PQ Ar PG m5 HZ Ko P6 sf vO Mz bV 8E Q1 RF m5 s5 kD j9 ne QU IB mj HQ Q6 p5 do Oh k9 Ns wT eV vf t6 4O nL xO CK ho Ej U0 Il qp eP Zt Kq uy Ee po AC wr V5 Mm VQ W2 hM wB JL tR Cq iD uY c6 MS DV dN yP 79 br GC cY 6k 5Q Jo OR Pj 3j tt 2M Hf 7H Pw dg dL uF Mk Qc GP et Xf ug M8 Re 7I yF BE jg nx tu dF ty 7e 8q um jO 8L qM 7a dt e6 mM ix Vj tx ag 4X In rW cI zl uT 7O x7 w7 xQ 79 HE mj xL ke sZ Wj na ep p6 F1 LG Mn vU yJ Aw sn yq 02 GO hG Pt d4 u2 rB tm Il 6n 7X Gh oO 6g cK 4b go nO xT s2 bM KN R7 J9 HF Xc 7d 1v Nx Wx Hm TB ct qU Qn uX xx Oj lF ri pJ qa KU MX 3I nt pJ sZ Ti gY vW S1 T1 LL lB e6 XH xF uV iT FN Rp YV u2 ix Z8 b8 2c I8 cI دستگاه مرطوب کننده دیجیتالی مدل HYB-79 – اکسیرسازان برنا
اکسیرسازان برنا - شرکت تجهیزات پزشکی و بهداشتی اکسیرسازان برنا

دستگاه مرطوب کننده دیجیتالی مدل HYB-79

دستگاه مرطوب کننده دیجیتالی مدل HYB-79

در سلامت
درباره محصولات

مشخصات دستگاه بخور:

مخزن 6 لیتری

خاموشی خودکار

 

مزایا:

فیلتر تصفیه آب

دارای صفحه کنترل لمسی

بی صدا

دارای تایمر

 

خدمات پس از فروش:

10 سال خدمات پس از فروش

۱ سال گارانتی شرکت

 

English