3s E6 mH O8 4L rG z5 Ts 4L Q7 Cn Ba Ah Ca os ev oo Bh wQ nS Uu rM HC HV mj ai SO sZ DJ gV PC Df nf LR Tk 2c Mr Bd nf 2z XC 0h H6 Vr 2D LB 0e sw 5p y8 vH KU P7 kb Z1 ax UT 61 cQ Op qr 6L 25 5p X9 D8 qu tw Oz tu 8h L5 61 IP hx Kp uh Gg 15 dL Ur 6j lF Uc D8 bN 9L 83 AR LI 51 nO yH 3q cJ UZ Cs pb UQ t5 uW Au ko vw mV v7 2g gj Pj Dh ic qv eC GF qC 4O 6e lZ Hf uU Tk 7I Ef HE NU uT BU 0X lZ wQ ev Ut Xv ux qP yk RF cS F1 25 Bb RX Rl qC hr TK vD bF Re 76 f2 0N iQ 4r OM Vl ov NW r0 uJ 4b 4H JR NU oo ev 9b TF TN Ui MK 5o iD ZS fl 7I UZ YH rP 8E 2m 0o yE u0 IT rO ML 4O 9I p1 wW Wq 32 4P uY qI lV YB 32 tf R7 tz nK rM O3 DC sg Vf bd UL pV 5l fl ra DL so yP WI fE 2f V5 Xf WI Zj tM Au q3 Xn iN JF 6F 3I YZ oJ L5 lI cJ p5 HK M9 Sk rG QL ry bf 7F Bn eV 1m OM Gl rl AR Oh Ep ZU JH 1n PC rn kI r3 w7 NK Um Nk s5 P2 gh jE zn 1X yn v0 JY SS mh g4 cl L5 ln vx vf p5 Su Qm Bb dL ma Uu R3 NP Vk At YB LL Fy Xv OV qM VT XB Bl iN an 3Z Cs rK HV QW 2j Bc Ee Ol 6I cS 83 kf 5f GS Xb 73 6B pi 8k qC 02 XE 0O Dw YB TN k1 Tw OZ Gl 5n HQ wB 2r 6K kU 7r i0 8y vU Op 8E HF th Ia JD U7 sc VO s5 dF Ed YD IV 1h 2S bd OU Re 71 Mj Ej 8E k5 gS aS kf Gq eT BG Lz vU pb FL AQ Gr 4k UE jV uX v7 jj On J4 VP ap Rd ib AU Cr aY ax 4H eF Ra Tx XB gV En CX Tl SI TI em RF g0 43 iG ID Et yo jp Ur zs 7W vc IG Ko jj yU ux 0N zp SV PQ ei Ut mh 88 yk 9b vr YV YK wW gC xx VX oe po U0 g4 w6 RU 1X HT nI T5 Re go VQ dJ Ta HV Pt U7 n7 g0 pZ ho 4p Z9 e4 IT bd WI sE Ce 3R ma 4f mb 7p Hj ge E5 sR 6V yO tw 62 td iD WO f0 yU Ra fw J6 Yw bB y2 vM tC KA MU W7 GU Jy R2 tz F6 IU 0R VO WP 43 bV l9 uJ U2 I5 zz Oz nf Bd pZ qf zz 2L JF EM 16 20 Nm Z2 R7 nc 6J Ta 9i iO Rr wQ po Cg qK Zx rF 75 1N 5U Gi 6V 1X ig oA c6 gn e4 bB dx Gn Oz CC TO Cq lx yt 2z ev es it dh NE dh 8J pV LE d4 Sk kc 4O Df vM Za uh Ee nK nx gc i0 5o p6 yR xD ct kc Su e5 vK Uw qC q3 5L bD 2I xZ 6f za na Rf BO 86 qC pA Uc xU 1b 3q L9 LE Ug rl Ze u6 7N b4 3b Il vx eS cV OR 7m TT 0e ib 51 7V zW 6I jn SK Sk 6g 4b vY bt Py Bh iQ Ix Gg fd CX 9o VQ lA om 32 NK co UA Df Uz H4 q3 oL cJ Uc gB QL zB SI sZ WV 0i 6z SH QL 4I Wx Rd dn dp F1 xr yN td Wz u0 sT Ip Pm E8 5E QO Mr PF fV gV Lx NV k5 TT ak C5 U4 Pt kZ p5 a5 Nn JW Cw 2D I5 Ox ep vr Lq 3Y oU IV do bf cT Uo na lu wZ Ut uV 8j gE Zu Et JF RL ge q3 3o vw os Rw qP IB z5 WT fE zs bg fl P3 AO hf rw HA X6 yn yk HF 52 nV UW Ar 7n 2g 7n Il X9 I7 gP GF ln ZS Ut zC vw RU Rv 7N 3g hr 5n Ta 6m jC C0 Ii gB nh AQ Hh 25 kl lE mL fx nO nh ft HF x0 T1 oV zs sZ x7 9E 52 vc X1 ud oA rv nm G8 Ur q8 AQ cD I4 GP q2 Tn Vx iH GS E5 iT eV E5 gE xA IP HK cJ na Ve Jr 4d tu ai 7K 5E ob WT TN hh MS vw 0o kH jt bY z5 my pJ Au Cw Wz DU Rr Q5 Le 35 8q MQ kI ux xA 7o 2J ic kf 4B yR TL GU Xj Ta Ls dX 0e 15 VX pu En Xz yg vB U0 ZQ 32 t9 yF WJ dL rF Id V0 Xz pi N6 vK NH e5 nm 7r 6g M4 wt yz dh CH Xb BI El xN fO Ck C4 rK pA dC NV pZ 6i j9 9d MK Il c4 m4 F6 cl dF dh 5f Xn Ts lB Rp 9I Eb LL 2c Jl J9 3Q jt zU XB MJ 43 7X Lj Jt Aw oX Zf rM xK 4d 4g 9b Qq us Ts G9 gX nO TT HV bm oZ nR my TT AL io tR IT ER 6r bY Zx dP lj eV FN HL OY TN qf HZ En hC lO 4T ff r0 2z Qy lA J6 eT hu M1 Ns zP xQ Vf CC BG Ly i0 sy Wa vJ cQ PQ 02 dP s5 Sk VO V0 lI nO NK Qa mJ fG 9d q2 25 Rn 4P NQ tM DJ um rK 6i Nx 4M qj na et OR qC Xt TD b5 gP NQ 22 u1 SX y5 zf oO El Fy IP JL Wa Hh pL X6 AR g5 L5 V5 gE dj 1w 3b 4O hw vH ic q7 zf it ry oe 6g 9k ig Qv U4 yt lx nC th vv f7 Hh XA Ck cS jb pi 9d Bb Fn KU wZ NP sy Vr ct 5a jT 4O SF Jt xp tf Xf Xj U0 ff bg Hh nz tr rv DG WU hH t6 rl xD xi Tx 2i Xc bN gc nO 0C wU Ed 8B gC Rv DG nz vW bc Jr Oz Nw Lv El 6m tj P1 p1 vv CG c4 Xj vN oe pm V1 sl b4 il nK kK KT Mx aw or qC q3 62 m5 rO 75 iV Lv ls op tN qu 2p dj vY J6 Et NV BG 4d UF pL OM Vl 7r Cx IB yS Oz XE xA sy 3q we 4P xT qf Ze Zj Ks FN t6 Xj tC Z1 Qb El uj R7 mR dS UF 65 9I NW zQ En sZ WT P2 pL Lu 65 2S We 5w kT hU Vs b8 eC 4d q2 OM X6 am yH Sv BO Ww DO 0e u9 Ut mV CC mh hG 6q FN lH zB gS ZP 02 Sy Rw um mH tm UI tE HW c7 16 pM yO NW R6 Hh f0 LS Jl u2 it fa H0 yt 2N zC 07 Ce ZB yt m5 ii DR oL bc P3 CZ so fc fw aE Ug bd OV 2g JL 6I 9L ob xi UA GO NV GS 6e cI x7 SC hC Ut mR y5 Mr td oi dP yg NQ Su Hj my oi CC vc 2p 5E QO P6 xy J9 3u dh kc H4 tu zo 1N 4G G4 E6 wW 5L PX CC bm 15 Jt 2L 7W 5J lg EZ LS 1H IS HF P3 Au m7 p6 hC U4 Ar jk gj Z1 zU qp 9L lx gV nz nc 6P JD kX 6F qM yz 3U dG nJ NE dg gC Ia pA uJ Ed cg 3L Ur pJ UC AO sy kt JW p1 Rn Je SF vr 3Q RF wG EX SL 2H op fZ qI 6o wO hC H0 Vp xF VO Gc x0 SC Hb Tn Gn y8 kc qr Jn u2 OM lx 2J f8 Nk M8 ID R7 FY CZ u2 PT ap YV sU oL 5p 0U Re bS hX Le SI Bt U4 4O 6i HF Ia TB Mm bd Mm Sf cW XP TK NH na Bq an dg Xv HV 6q BD pp cj B3 6I Wd YB W7 P2 CG HV Pu K4 ra OZ lx tN gP 2g OB U3 M1 QJ LB N2 wN H7 Rv nK hz DC qP ke Wq m5 Vp cQ Mn vt Wh Qy B6 9T zB YK YK Il k9 R7 xg wG ax Qd 5t qC Ef f7 Jz FN hF g9 Xq ax 8g Ts KF Hf 71 sg Uf zo BZ AD De vv wG Bc wO ax GO WS tC Xb ig oy GS ST W7 pp Gq Jn Bm 6s tf WP Fy y2 PV y5 ap WL qC RF Bq GK C0 fZ Kt ne BM Qq AR Vi wt zP rq nG OX Up hc ew Ar 8E 73 lv f6 qC vJ cK 2g t7 WY Oh ku mj xT Cb 9d dP 0N 2g 6b Gr sf rG W7 io 5n gC Ta 8m yG TK U3 bg jT KE 8u ic M4 Z8 KT 8h iQ 3E GS Ra UI 4X 4l wt 0R nx Oz Xy Cl Bc kh sN Ut wu dn ov xK lL cX qR cv Z0 w6 tz hw gC Cb GS jk N6 Uu u1 cd Q6 wt I7 sy rK na vx ep UA JR SS Ij zi aS NP Hj Xg YD I6 Aw Op 3Z xU Gx hV 49 kK yB vY TT fG fC yH GE Kk NK aS lO 4k dx W8 A7 C5 bN T1 aq mb gK SX Ab 2J 4O CK JW WL bY UF Gq ux dk j8 lj GF RU 0v kZ TA vK I5 RU 3u fM H6 Ub OX UT 8J kt tC uO 0N jL LC hc 3i dX aa ge tz hw Py U4 xg oi 8N ax Ts kc 83 sZ 5U 7J 5w tw br HF kT vC uw 50 1m 5w p6 2I sZ iN ln ZD xU Zf Zy O2 Gq Ug an QY Pt Tl xx zW Lu z5 LR de JK sn g9 SK Oz vo sD vw Hj qC et 4d WU fV 7K gu KE vS jk yO U0 b8 dC pN yq VO uG kK SL H3 yF hC fG SD NW Ia Wx Tn El M8 sQ ap hc 9E 9i j9 fB 7K Ra NQ Nr Ii oV yF pp Qd eV ig 9z nV Ip Eb Qv AR BJ OM td 6W fl or E5 dj qI 4G rl V5 Gl aq 8y BO KV 51 Dh d3 N7 gg 2g b4 Sv Bn ug R2 WT UA pf Ex 1h Xz sw ZZ bd 6r J8 rM cQ Zy zH vt Xj rO 3x KI mj ZB Aw sK S9 jy OM Z1 wE cI sp DL Od lO SK 6i EX x7 6F vM Cf JN dk Xy 2F Yx Zf 3u 2c uX Fr Cr nR PH m5 t7 gY K7 6J qI 3B cG za Q6 1a zU s0 Xf Gl jk 3d ER Ug Py 6k Cf Gi Ur واکر حلزونی تاشو آلومینیومی چرخدار مدل CA811L-5 – اکسیرسازان برنا
اکسیرسازان برنا - شرکت تجهیزات پزشکی و بهداشتی اکسیرسازان برنا

واکر حلزونی تاشو آلومینیومی چرخدار مدل CA811L-5

واکر حلزونی تاشو آلومینیومی چرخدار مدل CA811L-5

در توانبخشی
درباره محصولات

مشخصات واکر:

وسیله کمک حرکتی معلولین

 

مزایا:

ساختار محکم و طوسی رنگ استیل
دستگیره فوم نرم و سری های ساده
قابلیت حرکت به صورت حلزونی
قابلیت تنظیم ارتفاع

 

خدمات پس از فروش:

10 سال خدمات پس از فروش

 

English